9 - Bir Şeyh’e nasıl bağlanılır?

 

 

Şeyhin veya bir vekilinin huzurunda tüm günahlara tevbe ederek ve bir daha yapmamaya dair sözvererek ve tevbenin akabinde verilecek talimattaki şartları yaparak bir mürşid-i kâmile intisab edilir (bağlanılır, tasavuf yolunda hocası olarak benimsenir).