8- Mürşid-i kâmilde aranan vasıflar nelerdir?

İnsanlar bir mürşit ararken dikkatli davranmalı, ahvalini araştırmalı, bu temiz yolu kötüye kullanan sahte şeyhlerin tuzağına düşmemelidir.

 

Nasıl ki müslümanların hatasıyla veya insanların İslam’ı istismar etmeleriyle pak İslam dini lekelenemezse, sahte şeyhlerin bulunması da bu yolu lekelememelidir.

 

Hakiki şeyhleri sahtelerinden ayırmak için âlimlerimiz bazı işaretler göstermiştir:

 

a- Mürşid-i kamil öncelikle âlim olmalı, şeriat ilmine genel olarak hâkim olmalıdır. En azından dini konularda (akaid, fıkıh, tefsir, hadis gibi) müridine yetmelidir.

 

b- Rasulullah (SAV)’e kadar uzanan bir silsilesi bulunmalı, bu yolda seyr-i suluk yapmış ve nihayet şeyhi tarafından görevlendirilmiş olmalı, kendi başına şeyhliğe kalkmış olmamalıdır.

 

c- Nefsin hile ve tuzaklarını ve onlardan kurtulma yollarını bilmelidir.

 

d- Dünya ziynetlerinden ve makam aşkından zahit, Rasulullah (SAV)’ in şeriatına tabi ve ahlakına sahip olmalıdır.

 

e- Göründüğünde Allah (cc) hatırlanmalıdır.