6- Günahlar kaç çeşittir?


İki çeşit günah vardır: Zahiri ve batıni.
Zahiri günahlar; adam öldürmek, içki içmek, zina, zulüm, hırsızlık, faiz, darp, gasp gibi.

Batıni günahlar ise kalbin günahları olup zahiren görünmezler; Şirk, kibir, riya, kin, hased, kasvet, hiddet, benlik, şehvet, hırs gibi.

Zahiri günahlar herkes tarafından kötülüğü bilindiği için onlardan kurtulmak kolaydır. Zira tesbit ve teşhisi kolay olan hastalıkların tedavisi de kolaydır.

13 (Tirmizi: 2678)
14 (Müslim: 131)
15 (Buhari: 50, 4499, Müslim: 1)


Batıni günahlar ise gizliliği, bilinmediği ve gözle görülmediği için daha tehlikelidir ve hem de zahiri günahlara sebeptir. İlk zelle ve günahlar da bu sebeple işlenmiştir.

Batıni günahlardan arınmak, kendini korumak ancak tasavvuf ve nefsi terbiye ile mümkün olduğu dikkate alınırsa tasavvufun farz veya vacip olduğu kolaylıkla iddia edilebilir.