59- Cezbeyi tutmaya çalışmalı mı?

Gücü yettiğince cezbeyi tutmaya çalışmalı, riyaya düşmekten korkmalıdır. Yalnız başınaysa tutmasa da olur. Bazı sofilerin cezbelilere özenerek zorda kalmadıkları halde onları taklit etmeleri hakkında ise âlimler arasında ihtilaf vardır.

 

Kimi âlimler bunun riya olduğu gerekçesiyle yasak olduğunu, kimileri ise salihlere benzemek kabilinden olduğunu söyleyerek caiz olduğunu söylemişlerdir.

 

Fakihlerimiz, Arafat’ta vakfe yapanın, ağlamasını; ağlayamıyorsa ağlayanlara benzemeye çalışmasını uygun görmüşlerdir. (67)

 

“Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır” (68) hadisi de bunu tasdiklemektedir.

 

O halde cezbelilere özenenler şayet bunu, riya için değil de, sofilere benzemek için yapıyorlarsa âlimlerimiz fetva vermişlerdir. Ama en selametli yol tekellüfe girmemek (kendini zorlamamak), olduğu gibi görünmektir.

 


67 (Hediyyetül Alaiyye taliki shf: 232-235’e bakınız.)
68 (Ebu Davud: 4031, Müsned-i Ahmed: 5114.)