57- Cezbe ne demektir?

 

Cezbe; manevi coşku, ilahi varidat (fuyuzat) neticesi kalpte oluşan lezzet, Allah tarafından bir bağış, bir çekiş ve feyz demektir. Cezbenin yeri kalp olduğu için manevi bir infial olarak hissedilmekle beraber çeşitli şekiller de açığa çıkabilir. Ağlama, çığlık atma, silkelenme, ürperme ve alışılmadık hareketlere sebep olabilir. Fakat cezbeyi sadece dış tezahürlere indirgemek hatadır. Önemli olan kalbin ilahi feyzi hissetmesi, rabbani zevki tadabilmesidir.

İmamı Rabbani (ks):
“Allah tarafından gelen bir cezbe sakaleyn’in (insan ve cinlerin) ameline denktir” buyurmuştur. Nakşibendî tarikatında ilerlemenin iki şeyle olduğunu, onların da cezbe ve süluk olduğunu bildirmiştir.