54- Birden fazla şeyh edinmek caiz midir?

İnsanı terbiye eden ve “terbiye şeyhi” denilen asıl şeyhi bir tane olmalıdır. İnsan aynı anda iki şeyhe birden bağlı olamaz. Aksi takdirde bu yoldan hiçbir fayda elde edemez. Ancak sofi, diğer Allah dostu şeyhlerin feyzinden bereketlenmek için onları ziyaret edebilir, bu ziyaretleri sırasında teberrüken (bereketlenmek için) ondan büyük tevbe dahi alabilir. Ancak tekrar belirtmekte fayda var, bu o şeyhe bağlanmak için değil, ondan bereketlenmek içindir.

Hatta bazen insanın kendi asıl şeyhi de sofilerine, kendisini ziyarete gelen veya kendisinin ziyaretine gittiği başka bir şeyhten tevbe almalarını söyleyebilir.

Sofi, büyük tevbe bile almış olsa şartları yerine getirmediği zaman intisab etmemiş olacağı için herhangi bir sakınca da yoktur. Sonuç olarak insanın bu yoldaki kılavuzu olan asıl şeyhi bir tanedir. Bu yolun pîri Şah-ı Nakşibend (ks), tanıdığı halde Hızır(AS)’a niçin iltifat etmediği soran şeyhi Emir- i Külal Hz’ne; “Benim bir kalbim var, onu da size verdim” demiştir.

64 (Tirmizi: 3587, Musannef-i Abdirrezzak: 3198)