46- Vekillere edep tutulur mu?


Vekillere saygı ve hürmet etmeli, toplum içinde değerlerini düşürecek davranışlardan kaçınmalıdır. Fakat şeyhlere olduğu gibi onlara edep tutmak yanlıştır. Aslında vekil olsun veya olmasın her mümin, mümin kardeşine, özellikle büyüklere ve âlimlere hürmet ve saygı göstermeli, kimseyi küçük görmemeli,
halk arasında küçültmemelidir. Vekiller de mütevazı ve vakarlı olmalı, çevresindekilere şefkat ve merhametle davranmalıdır. Şeyhler, müritlerini kendine değil, aslında Allah’a bağladığı gibi vekiller de müritleri kendine değil şeyhine bağlamalıdır.

Ayrıca şeyhin dergâhında, özellikle meclisinde vekillik geçerli değildir. (Su bulunduğunda teyemmüm bozulduğu gibi.)

Şeyhin huzurunda halifesi bile olsa herkes mürittir. Şeyhten başkasına iltifat edilmemelidir.