44- Vekillerin konumu nedir?


Vekiller, şeyhlerin temsilcileri konumundadır. Bu sebeple hal ve hareketlerine çok dikkat etmelidir. Evinde veya dışında, gizli veya aşikâr hallerde şeriata dikkat etmeli, şeyhini temsil ettiğini unutmamalıdır.

Vekil kendini sofilerin hizmetçisi bilmelidir. Vekâlet bir makam değil, bir hizmettir. Bu sebeple bir kibir, gurur vesilesi olmamalıdır. Vekillik istenmemeli, ancak verildiği takdirde reddedilmemelidir. Vekil görevini ihlâs ve samimiyetle yaparsa sevabı çok büyüktür. Peygamber(sav) Hz. Ali’ye; “Allah’ın senin elinle bir kişiye hidayet etmesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır”, buyurmuştur. (54) Bir başka hadis-i şerif’te: “Kim bir hayra sebep olursa o kimseye de hayrı işleyenin sevabı gibi ecir verilir” buyurmuştur. (55) Şayet vekaleti dünyevi emellerine alet eder, müritlerin parasını toplama veya toplumda bir nüfuz elde etme gibi kötü maksatlı kullanırsa vebali çok büyüktür.

54 (Buhari: 2847, Ebu Davud: 3661)
55 (Müslim: 3509)