42- Başka ne gibi edepler vardır?

- Mürid, şeyhinin cefasına, imtihanına katlanmalı, sabretmeli, bunun kendi iyiliği için olduğunu bilmelidir.
- Şeyhine dünyevi bir maksatla değil ihlâsla, Allah için bağlanmalıdır.
- Ona dünyevi şeylerden ziyade, uhrevi şeyleri sormalı, nefsinin tedavisiyle alakalı danışmalıdır.
- Şeyhin evlat ve akrabalarına hürmet etmelidir.
- Şeyhin hediyesine değer vermeli, ömür boyu saklamalıdır.

 

53 (Ez-Zernuci/ Talim-ul Müteallim)

 

- Şeyhi mükellef tutmamalıdır. Cenaze, düğün gibi merasimlere davet etmemeli, sadece haber vermeli, gelip gelmemesini onun takdirine bırakmalıdır.

 

- Şeyhine ve dergâha hizmet etmelidir. Herkesin bir mesleği vardır ve mesleğine göre hizmet etmelidir.

 

Alimin hizmeti sofilere sohbet etmek, talebe okutmaktır. Zenginin hizmeti dergahın ihtiyaçlarını karşılamak, fakir sofileri kollamaktır.