41- Batıni edepler nelerdir?

 

 

- Şeyhine kalben itiraz etmemelidir.
İtiraz; zahiren şeyhinin yüzüne söyleyemediği şeyi kalbinden geçirmek demektir. (Bütün şeyhler, müridin olgunlaşmasını engelleyecek sebepler arasında itiraz’dan daha büyük bir tehlike olmadığı hususunda hem fikir olmuşlardır)

 

- Şeyhin huzurunda kalbini temiz tutmalı, aklından kötü bir şey geçirmemelidir.
-Şeyhine “hayır öyle değil” veya itiraz cihetiyle “niçin” dememelidir.
-Mürşidi imtihan etmemelidir. Çünkü “şeyhi imtihan eden melundur” demişlerdir.
-Şeyhinden keramet beklememeli, şeyhini sebepsiz sevmelidir.
-Şeyhinden halini gizlememeli, gördüğü bir hal varsa anlatmalıdır.
-Bir rüya anlattığında tabir veya cevap beklememeli,
tabire zorlamamalıdır.
-Şeyhini kendine değil, kendini şeyhine muhtaç bilmelidir.
-Şeyhinin iltifatına aldanmamalı, şeyh iltifat ettikçe müridin edep ve korkusu, hürmeti daha da artmalıdır.