4-Tasavvufun hükmü nedir ?

Hakikatinin güzel ahlakı tahsile çalışmak olduğu ve bunun da Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde önemle emredildiği düşünüldüğünde “tasavvuf vaciptir” diyebiliriz.

 

Her Müslüman çirkin vasıflardan kurtulmayı ve üstün bir ahlaka sahip olmayı amaçlamalıdır. Nitekim Hz. Peygamber (sav): “Ben en yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” buyurmuştur. (1)

 

Cenab-ı Allah (cc) nefsi yaratmış ve içine günahı da takvayı da ilham ettiğini, kimin nefsini temizlerse kurtuluşa ereceğini, kimin de nefsinin hevâsına tabi olursa helak ve hüsran olacağını bildirmiştir. (2)

 

Birçok ayet-i celile de, öfkeyi yutmayı, insanlarıaffetmeyi, herkese iyi davranmayı ve tatlı dilli olmayı emretmiştir. Bütün bunlar tasavvuf ilmi dairesindedir.