39- Mürşide karşı edep nasıl olmalıdır?

Mürşide karşı edep iki türlüdür.
Birincisi mürşidin huzurunda riayet edilmesi gereken hususlardır ki bunlara “zahiri edepler” denir.İkincisi ise “batıni edepler” denen şeyhin gıyabında riayet edilmesi gereken edeplerdir.