33- Dinimizde toplu zikir var mıdır?

Hz. Peygamber (sav):
“Cennet bahçelerine uğradığınızda oradan faydalanın, nasiplenin” buyurmuştur.
Sahabe-i kiram:
‘-Ya Rasulellah! Cennet bahçeleri nerededir?
diye sorunca:
“Zikir halkaları cennet bahçeleridir”
buyurmuştur. (43)
Burada Rasulallah (sav) halka şeklinde topluca yapılan zikrin faziletini bildirmiştir.

 

43 (Tirmizi: 3509)
44 (Müslim: 2699)