32- Hatme-i Hacegan ne demektir?


Hatme yerine hatim veya hatime de denmektedir.
Kuran-ı Kerimi baştan sona okuyup bitirmeye hatme denir. Peygamber (sav), 3 ihlas-ı şerifin bir hatimsevabında olduğunu bildirmiştir. Hatme-i Hacegan’da 1000 ihlas-ı şerif okunduğu, dolayısıyla 333 hatim sevabında olduğu için Kuran-ı Kerim hatmine benzetilerek “hatme” denilmiştir.

Hacegân ise “hocalar, âlimler” demektir. Hatme-i Hacegan; ‘hocaların hatmesi’ demektir. Hace Abdülhalik Gücdevani’ye nisbetle böyle denmiştir. Hatme-i Hacegan bir zikir halkasıdır.