3 - Tarikat nedir ?


Tarikat kelime itibariyle ‘yollar’ demektir.
Allah’ın rızasına ulaştıran yollar…
Tarikat, tasavvufun disiplinize edilmiş halidir.
Tasavvuf genel bir mana içermektedir.

Nefis; temizlensin de, nasıl temizlenirse temizlensin. Zikirle veya başka bir yolla, bir mürşid-i kamil rehberliğinde veya değil, belli bir disiplinle veya disiplinsiz.
Tarikat daha hususi manadadır.
Tarikat; tasavvufun belli kuralları dairesinde, kâmil bir mürşit önderliğinde, genellikle zikir ve rabıta yoluyla nefsin ıslah edilmesidir. “Tarikat, tasavvufun belli bir disiplin içerisinde icra edilen herhangi bir yoludur” diyebiliriz.

Fakat bu iki kelime çoğu kere birbiriyle aynı manada kullanılmaktadır.