29- Bazı müritlerin “şeyhim yaptı” gibi sözleri doğru mudur?

 

 

Maalesef bazı kardeşlerimizin ağızlarından, zahiri şeriata aykırı olan bazı sözler duymaktayız. “Şeyhim tayinimi buraya yaptı” veya “yağmur yağdırdı” gibi sözler çok tehlikelidir.

 

Böyle sözler kullanmak, şayet Allah’ı unutarak, direk ve hakiki olarak şeyhe nispet edilmişse, Allah muhafaza şirke düşürür. Aslında niyet ne olursa olsun bu tür ifadeler çok tehlikelidir. Fakat bu kişiler muvahhid (Allah’ı birleyen, tevhid ehli) Müslüman olduklarına göre bizler bu kardeşlerimiz hakkında hüsn-ü zan yapmalı, onları hemen şirkle suçlamamalıyız. Sözlerini mecazî manaya yormalıyız.

 

Bu konuda Alimler Sultanı Şeyh Yahya El-Abbasi (ks)’dan defalarca duyduğum bir sohbeti aktarmak istiyorum. Buyurdu ki: “Böyle söylemek bilinçsizce, manasını bilmeden, Allah’a isnad etmeden olursa Allah muhafaza şirk olur. Şayet mecazî mana kastedilirse şirk olmaz, ama yine de böyle sözler kullanmak bid’attır, adaba aykırıdır ve yanlıştır.”

 

Değerli sofi kardeşlerim!
Sofilik abartılı sözler kullanmak, bidat kokan ibareler kurmak veya afakî sözler oluşturmakla olmaz.

 


Kimsenin de bu gibi (bidat içerikli) sözler kullanarak tertemiz olan tasavvuf yolunu lekelemeye, ona bidatler sokmaya ve bu yolu başkalarına yanlış tanıtmaya hakkı yoktur.

Yoksa bu sözlere bakarak tasavvufu inkâr etmiş olanlar, haksızken (haklı olarak) haklı duruma gelmekte, en azından inkârında kendini haklı görmektedir ve onların vebali de buna sebep olan kardeşlerimizdedir.