23 - Evliya olmak için ilim şart mıdır?

Velilik ayrı, mürşitlik ayrıdır.
İlim, mürşid-i kamil olabilmek, yani başkalarını terbiye edebilmek için şarttır. Lakin veli olmak için şart değildir. Alim olmayanlar da ihlâslı bir şekilde amel etmeleri ve takva üzere olmaları neticesi veli olabilir. Hatta keramet ehli de olabilir.

 

Fakat ilmi olmadığı için savunmasızdır, her an tehlike altındadır. Şeytan’ın onu bir türlü kandırması muhtemeldir. Âlim veya cahil herkes kibir, benlik, hırs, hased, kin, riya gibi günahlara düşmemeye dikkat etmelidir.