22- Büyük günah işleyip tevbe edenler veli olabilir mi?

 

 

Evet. Bunun birçok örneği vardır. Bişr-i Hafi içki müptelasıyken tevbe etmiş, tevbesi üzere sabit kalmış ve keramet sahibi büyük bir veli olmuştur. Yine Fudayl b. İyaz yol kesici bir eşkıya iken tevbe etmiş, her gasbettiği şahıslara aldıklarını geri ödemiş ve nihayet evliya olmuştur. Daha birçok örnekleri mevcuttur.
"Ameli kendisini geciktireni nesebi ileri götürmez." (32) Allah’ın fazl ve rahmetinin hesabı yoktur. Kimse onun rahmetinden ümit kesmemelidir. Bu gün en azılı kâfir yarın tevbe edip,salih amel işleyip velayete erebilir.

 

Abdulkadir Geylani Hz. bir defasında yolda yürürken karşıdan sallanarak gelmekte olan bir sarhoş görür. Bir an onu kendinden aşağı görür. Adam yanından geçerken ona şöyle der:

 

“-Ya Abdülkadir! Allah seni benim gibi, beni de senin gibi yapmaya kadirdir.” Bunun üzerine şeyhin yüzü kızarır, başını eğer; hatasını anlayarak pişman olur ve tevbe eder.