2 - Tasavvufun gayesi nedir ?


Bu mübarek yolun gayesi;
İslam’ı en güzel şekilde yaşayan, Allah’ın razı olduğu, kendine ve topluma faydalı insan yetiştirmek ve güzel ahlakı tahsil ederek, eli ve diliyle kimseye zarar vermeyen bahtiyar bir toplum oluşturmaktır. İslam’ın övdüğü güzel huyları pratiğe dökmek, tavsiye edilen yüce ahlakı terbiye haline getirmektir.