17 - Evliya ne demektir?

 

Evliya Allah dostlarına denir. Aslında bütün müminler evliya sayılır. Çünkü evliya; dost demek olup, Cenabı Mevla (cc) Kuran-ı Kerim’de müminleri dost ilan etmiştir. “Allah müminlerin dostudur.” (28)

Fakat örfümüzde evliya; ermiş, kemalâta ulaşmış, günahlardan yüz çevirip tamamen Allah’ın zikrine ve Rasulullah’ın sünnetine yapışmış zâtlar demektir.