16 - Sufinin vazifeleri nelerdir?

 

Tasavvuf yoluna girene mürid veya sufi denir.
Sufinin günlük vazifesi;
-Şahsi virdini (günlük zikrini) çekmek,
-Akşam namazından sonra rabıta yapmak (bir müddet şeyhini düşünmek) ve
-İkindi veya yatsıdan sonra yapılan hatme zikrine katılmaktır. Ayrıca sık sık şeyhini ziyaret etmek, onunsohbetlerine devam etmek ve sufilerle arkadaşolmaktır. Şeyhe karşı ihlâs, muhabbet ve teslimiyetlazımdır.

İhlâs; benim kurtuluşum ve terbiyem, hidayetimesebep olan şeyhime bağlıdır. Dünya şeyhler, gavslar, kutuplarla dolu bile olsa, ben şeyhime muhtacım. Şeyhim benden razı olursa Rasulullah (sav), dolayısıyla Allah (cc)’de razı olur. Şeyhim uzaklaştırırsa Sâdat-ı Kiram da uzaklaştırır diye bilmelidir.

25 (Nevevi/ Riyazus Salihin, Tevbe konusu)
26 (Teğabun: 16.)


Muhabbet: Şeyhini canından, malından, her şeyinden çok sevmektir. Sufi önce Allah’ı (cc), sonra Rasulullah’ı (sav), sonra da şeyhini sevmelidir.

Ana-baba ve kardeşlerine saygıda kusur etmemeli, ehli ve evladına şefkatle muamele etmeli, onları ve arkadaşlarını da bu yola teşvik etmelidir.

Teslimiyet: Ölen kimsenin yıkayıcısına olan teslimiyeti gibi şeyhinin emir ve rızasına teslim olmak, kendi tercihi yerine şeyhinin tercihini yerine getirmektir. Ben bilmiyorum, şeyhim biliyor diye inanmaktır. Hakiki şeyhler müritlerine asla günah emretmezler. Şeyhler, müritlerini Allah’ın yoluna ulaştırmak için vardır. Bu nedenle onlara günahı emretmedikleri gibi, günahla imtihan da etmezler.

Şayet Allah’ın emrine aykırı bir emirde bulunduklarıfarz edilirse sofi emre itaat etmez, Allah’ın emrini tutar. Nitekim “Allah’a isyan olan yerde hiçbir kula itaat edilmez.” (27)