15 - Günahların sadece bazılarından tevbe edilebilir mi?

Aslında tüm günahlardan tevbe etmek gereklidir. Fakat çoğu alimlere göre günahların bir kısmından da tevbe etmek sahihtir. (25)
Bir şey tamamen yapılamıyor diye tamamen terk edilemez. Dini tamamen yaşayamamak onu tamamen terk etmeye mazeret olmamalıdır.

 

“Gücünüz yettiğince Allah’tan korkun.” (26)

 

Not: Namaza başlayan bazı kardeşlerimizin sabah namazına kalkamamaları sebebiyle ümitsizliğe kapılıp bir müddet sonra bütün namazları terk ettiğini görüyoruz.
Tamamen yapılamayan bir görev kısmen yapılıyor diye, tamamen terk edilmez. Elde olandan vazgeçmek yerine elde olmayanı kazanmaya bakmalıdır.

 

Sabah namazına kalkabilmek için öncelikle erken yatmak ve saat kurma gibi tedbirler alınmalıdır. Tedbir alarak yatılmasına rağmen sabah namazına kalkılamamışsa belki mazur olunabilir. Fakat uyanık olan kimsenin göz göre göre namazı geçirmesi büyük günahtır ve mazereti yoktur.