14 - Tevbeyi gerektiren haller nelerdir?

Kul bir günah işlediğinde derhal kalbinden tevbe etmelidir. Uzak diyarlarda ikamet edenlerin her ziyarete geldiklerinde şeyhin elinden tevbesini tekrarlaması adaptandır.

22 (Nur: 31)
23 (Zariyat: 50)
24 (Tevbe: 104)

Büyük günah işleyenler, şeyhine karşı akidesi bozulup veya tasavvuftan çıkıp tekrar dönmek isteyenler büyüktevbeyi tekrarlamalıdır.

Tevbenin aslında büyüğü veya küçüğü yoktur. Büyük tevbe diye isimlendirilmesi sonrasında sekiz şart yapılmasını gerektirdiği içindir.