12 - Tevbe vermek veya almak ne demektir?

Tevbe vermek; Allah dostu bir şeyhin birinin tevbesine vesile olması, tevbe etmede rehberlik etmesidir. Tevbe almak ise; tevbe etmek demektir.
Şeyh, tevbe verirken aslında kendi de tevbe etmektedir. Şeyhin elinde tevbe etmek bir nevi hayırda
yardımlaşmak, bu yolda beraber yol alma üzere sözleşmek ve şeyhin kılavuzluğunu kabul etmek manasına gelir.
Asıl tevbe ise kul ile Allah arasındadır. Talimat şartlarını yerine getirirken, tek başına ve samimi kalple pişman olarak Cenab-ı Allah’a rücu etmektir (geri dönmektir).

Cenab-ı Allah (cc):
“Topluca (veya bütün günahlardan) Allah’a tevbe edin ki felaha eresiniz” buyurmuştur. (22)
Birlikte tevbe etmek asla Hıristiyanlıktaki günah çıkarmayla karıştırılmasın ! Tevbeyi kabul eden, kulun günahını affeden ancak Yüce Allah’tır. O’nun adına bu yetkiyi kullanacak yoktur.