1 - Tasavvuf ne demektir ?

Tasavvuf kısaca; ‘nefsi, çirkin ve zararlı hasletlerinden temizleyip, güzel vasıflarla süslemek’ demektir. Birçok veli ‘tasavvuf nedir?’ diye sorulduğunda: “Tasavvuf güzel ahlaktır, kim ahlakta seni geçmişse tasavvufta da geçmiştir” diye cevap vermiştir.
İşte bazı velilerin “tasavvuf nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar:
Seriyy Sakati:
“Tasavvuf güzel ahlaktır.”
Ebu Hafs Nisaburi:
“Tasavvuf tamamen edeptir.”
Maruf Kerhi:
“Tasavvuf gerçeğe sarılmak ve halkın elindekinden
ümidi kesmektir.”
Cüneyd Bağdadi:
“Tasavvuf Allah’tan başka her şeyden ilgiyi
kesmek ve yalnız Onunla beraber olmaktır.”
İmam Gazali:
“Kalbi Allah’a bağlayıp, O’nun dışındakilerden ilgiyi kesmektir.”
Ebul Hüseyn en Nuri:
“Nefsin bütün isteklerini ve zevklerini terk etmektir.”
Semnun:
“Senin eşyaya malik olman, fakat hiçbir şeyin
sana malik olmamasıdır.”
Ruveym:
“Tasavvuf; nefsi Allah’ın muradına terk etmektir.
Tasavvuf; fakra yapışmak (Allah’a karşı muhtaçlığını hissetmek), Allah yolunda her şeyiyle hizmet etmek, nefsini başkalarına tercih etmek ve kendi tercihini terk etmektir.”
Bu manalara yakın olarak daha birçok tanımlar yapılmıştır. Hepsini toparlayacak olursak;
“Tasavvuf, İslam’ı Hz Peygamber (sav) gibi yaşama gayretidir” denilebilir