Sağlam Kök

Bahaaddin-i Buhari hazretleri, talebeleri ile kıra çıkmıştı. Yolda bir nehirden geçiyorlardı. Nehir yeni yağan yağmurlarla taşıp kabarmış, ağaçları kökünden söküp götürüyordu. Hocaları “Alaaddin atla!” buyurdu. O da, hemen nehrin içine atladı. Sularda kayboldu. Talebeler şaşkınlık içinde idi. Ancak hocalarına bir şey soramadılar.

Hocaları, kır gezisinden akşam üzeri geri dönerken, köprünün yanına gelince, “Bir eksiğimiz var mı?” diye sordu. Talebeler de, “Evet” dediler. Hocaları elini uzatarak; “Alaaddin gel!” buyurdu. Alaaddin nehirden çıktı. Elbiseleri bile ıslanmamıştı. Hocaları, “Bakın, nehir, kökleri sağlam olmayan bütün ağaçları söküp götürüyor. Fakat Alaaddin'in kökü sağlam olduğundan onu götüremedi” buyurdu.