Kalpteki Füyuzat

Gavs-u Azam Abdülhakim El-Hüseyni (ks) çok iyi alimdi. Sarf ve nahivde en küçük noktaları dahi biliyordu. Ben (Molla Yahya El-Abbasi Hz.) Gavs’ın yanında biraz sert ve ağır bir kitap olan Cem’ul Cevami’i okuyordum. Mutalaa etmeye fazla zamanım olmadığı için dersten evvel manasını tam anlayamıyordum.

Fakat derse oturup sayfanın başını açtığımda bir pencere gibi sağ ve sol sayfa hatırıma giriyordu. Bu durumu ona arz ettim.
Dedi ki:
“Üstadın gönlü talebeye açık olduğu zaman onun kalbindeki füyuzat talebeye geçer.”