Kalp Kalbe Karşıdır

Sâlih zâtlardan biri vefât edeceği sırada, cenâze namazını Emir Külal hazretlerinin kıldırmasını vasiyet etmişti. Fakat o, uzak bir yerde bulunuyordu. O zât vefât edince, o beldenin âlimleri toplandı. Onun çağrılması için, bulunduğu yere bir kişi gönderelim dediler. Bunun üzerine orada bulunan Şeyh Sufi; "Haberciye lüzum yok, kendisine mâlum olabilir." dedi.

Her ihtimale karşı, iki kişi gidip, haber vermek üzere hazırlanmıştı. Tam gidecekleri sırada, Emir Külal hazretleri âniden karşıdan gözüktü. Bundan sonra vefât eden zatın cenâze namazını kıldırdı. Oradaki âlimler, bu iş için kendisine nasıl mâlum olduğunu sordular. O da şu hadis-i şerifleri bildirdi:

"Kalb, kalbe karşıdır.",
"Mümin, müminin aynasıdır.",
"Her kaptan içindeki sızar."