Fesad Ehli

Yine Şeyh Yusuf Acemi (Rahimehullah) bir seferinde kuzu kesip çuvala koydu. Bir müridine:
“-Evladım, kader benim önüme geçti ve şu şahsı kesiverdim. Bunu kimseye söyleme. O çuvalı al falancanın arazisine göm. Kimseye bir şey hissettirme” dedi.

Bir müddet sonra bu müridi kızdırdı ve azarladı. Zaviye görevlisine:
“-Bunu zaviyeden çıkar. Çünkü fesad ehlidir” dedi.
Zaviyeden çıkartılan mürit doğru valiye gidip şeyhi ihbar etti:
“-Birini öldürüp falancanın arazisine gömdü” dedi. Oraya gidip yeri kazdılar. Kuzu çıkınca mürit mahcup oldu.”